06 april 2009

Längtan till påskledighet

Det har varit en intensiv arbetsperiod för EU:s miljöförhandlare de senaste veckorna - det ska bli rejält skönt med påskledighet.

Själv har jag deltagit vid fem förhandlingsmöten den senaste veckan - tvådagarsmöte om industriutsläpp, Corepermöte om säljakt, förhandlingar om hur man ska minska utsläppen av bensinångor från bensinmackar, och slutsatser om EU:s handlingsplan för biologisk mångfald.

Parallellt har EU-parlamentet röstat igenom två miljörelaterade kompromisspaket med rådet - om en förbättrad EU-miljömärkning ("blomman") och om EMAS, EU:s miljöledningssystem.

Om man vill veta mer om hur en debatt i EU-parlamentet faktiskt går till kan man klicka här (välj på namnet Anders Wijkman i talarlistan för att lyssna på den svenska EU-parlamentariker engagerade sig särskilt i just denna fråga, man kan också lyssna särskilt på t.ex. Tjeckiens miljöminister Bursik och miljökommissionär Dimas).

För egen del är jag lättad över att man kom överens såpass snabbt om märkningen och miljöledningen; det innebär att jag kan stryka ytterligare två förhandlingar från listan över potentiella frågor som kunde hamnat på mitt bord under det svenska EU-ordförandeskapet.