13 juli 2014

På nya uppdrag

Det har gått ett bra tag sedan jag skrev på denna blogg.

Huvudanledningen är att jag har bytt jobb. I April tillträdde jag som chef för FNs Miljöprogram UNEPs Brysselkontor. Här kan man läsa mer om utnämningen, och här finns mer info om Brysselkontorets roll i organisationen.

Det innebär att jag har lämnat EU-kommissionen för att istället jobba som vad som nog bäst kan beskrivas som "EU-ambassadör" för FNs miljöprogram i Bryssel. Huvuduppgiften är att säkra och stärka det nära samarbete som finns mellan UNEP och EU för en bättre miljö på global nivå.

Det var dock inget lätt beslut att lämna DG miljö. Visserligen avslutades en viktig del av det projekt som jag deltog i när kommissionen i slutet av förra året lade fram sitt nya förslag ny luftpolitik för EU, men jag hade också sett fram emot att delta i de efterföljande förhandlingarna med rådet och EU-parlamentet för att enas om luftpaketets slutliga utformning. Frågan är otroligt viktig både för hälsa och miljö (se t.ex. WHO:s senaste rön som visar att luftföroreningar dödar hela 7 miljoner personer årligen globalt - världens 8e vanligaste dödsorsak!) och jag saknar redan mina kollegor och den goda stämningen som fanns på miljödirektoratets luftvårdsenhet.

Samtidigt så är jag oerhört glad och stolt över att få arbeta direkt för FN med miljöfrågor. Ända sedan jag var stationerad i New York på den svenska FN-delegationen i början av 2000-talet - och trots att jag har trivts så bra med att förhandla och utveckla miljöfrågorna i EU - så har jag känt en stark längtan att komma tillbaks till FN-sfären för att jobba sant multilateralt. När jag så ansökte och erbjöds UNEP-jobbet så var mitt svar ganska självklart. Efter 7 år som svensk miljöförhandlare i EU och nästan tre år på kommissionens miljödirektorat kände jag att det var dags att gå vidare, att återvända till FN. I min nya roll kan jag dessutom utnyttja alla de erfarenheter, kunskaper och kontakter som jag har byggt upp i Bryssel under nästan 10 års tid, för att främja FN:s miljösamarbete med EU: en uppgift som känns både spännande och meningsfull.

I och med min nya roll på FN så har jag beslutat mig för att lämna denna blogg vilande på obestämd tid.

Den som vill (och är med i Facebook) kan dock följa mina kommande inlägg på Facebook genom att klicka på denna länk. Senast skrev jag t.ex. om ett stort miljömöte som UNEP arrangerade i Nairobi i juni - UNEA.