02 februari 2010

Höga spanska miljöambitioner

Inför det svenska EU-ordförandeskapet försökte vi på lågmält svenskt maner planera efter devisen "under-promise and over-deliver". Dvs lova blygsamt och leverera mer än utlovat - hellre än tvärtom.

Spanjorernas ledord verkar snarare vara: "Promise the world!". Ambitionerna, i varje fall på miljöområdet, är skyhöga.

Fyra huvudprioriteringar listas: klimat, biologisk mångfald, vatten/marin miljö och "miljökvalitet"; rubrikerna är nästan identiska med Sveriges miljöprioriteringar under ordförandeskapet.

På lagstiftningssidan hoppas spanjorerna avsluta 6 pågående förhandlingar - förordning om CO2-utsläpp från lätta lastbilar, industriutsläppsdirektivet, nya regler om elprodukter (avfallshantering och minskad användning av giftiga ämnen), markdirektivet och biociddirektivet. Dessutom planerar man för hela 7 politiska deklarationer, s k rådslutsatser, som bl.a. ska slå fast en ny klimatstrategi för EU inför Mexiko-mötet i höst, och anta en ny EU-vision och nya EU-mål för biologisk mångfald.

Det är alltså en mycket diger agenda, och närmast omöjlig att klara av. Man har t.ex. föresatt sig att enas om markdirketivet, ett gammalt förslag från 2006 som både portugiserna och tjeckerna misslyckades med att avsluta under sina ordförandeskap trots intensivt arbete. Rena självmordsuppdraget.

Man kan konstatera att det spanska och svenska ordförandeskapen har helt olika angreppssätt: sydlänningarna siktar mot stjärniorna i hopp om att nå trädtopparna, medan nordborna lovar mindre och slår sig gärna för bröstet när man uppnår detta (och helst lite till).

Det är förstås inte givet att den ena strategin är bättre än den andra. Mycket av det som sker i EU är oförutsägbart och styrs av yttre omständigheter. Tjeckerna lyckades t.ex. mot alla odds avsluta hela 6 lagstiftningsärenden på miljösidan under sina 6 månader - mycket tack vare ett avgående (och därmed kompromissvilligt) EP.

Själv ligger jag någonstans mittemellan nord och syd, kanske något av en realistisk optimist. Det är bra att lägga ribban högt, men inte så högt att man river för tidigt. Spanjorerna har nog satt ribban lite väl högt.