10 juli 2012

Kioskvältare

Nu är minnesanteckningarna från det tredje konsultationsmötet om EU:s luftkvalitetsöversyn klara - vi som har plitat ned dem räknar förstås med att det blir en riktig läsarsuccé. Målet är att ge en bild av vilka frågor som har lyfts fram av alla olika "stakeholders" i översynsarbetet hittills.

Minnesanteckningarna finns - liksom alla andra dokument, rapporter och presentationer från konsultationerna med det civila samhället - tillgängliga för allmänheten, uppladdade på kommissionens web-baserade s k Circa-system: klicka här för att hitta rätt.