02 juli 2012

Nya friska andetag

I Sverige går de flesta nu på semester men på Kommissionen håller vi ångan uppe några veckor till.

Förra veckan deltog jag tillsammans med miljökommissionären på en konferens om regionala luftvårdsfrågor som anordnades på EU-parlamentet. Att delta på samma evenemang som högsta chefen (och med delansvar för att förbereda tal och breifing) hör inte till vanligheterna direkt; det var faktiskt första gången sedan jag började på DG Miljö i höstas som jag såg Potocnik "in action".

Konferensen, som gick under titeln "A Fresh Breath of Air", var intressant och kommissionärens inlägg och medverkan var mycket uppskattat - även om han anförde en tuff linje där han bl.a. klargjorde att kommissionen inte kommer att se mellan fingrarna när det gäller överträdelser av EU:s luftlagstiftning. Många kommuner och regioner har stora svårigheter att klara EU:s lokala luftkvalitetsnormer, och det finns ett stort tryck på kommissionen att se över systemet i sin helhet.

Senare i veckan anordnades en "away-day" för hela miljödirektoratet. Över 450 deltagare fick under förmiddagen debattera allehanda frågor direkt med generaldirektören, och under eftermiddagen lära känna nya kollegor genom att dansa tango, spela volleyboll, träna pilates, kättra på klätterväggar, eller meditera, på ett stort sportcentrum i närliggande Leuven.

Trots en mindre inspirerande möteslokal och strålande sommarväder utomhus så blev den interaktiva debatten riktigt intressant, med teman som hur kan DG miljö bli bättre driva miljöfrågorna internt inom kommissionen, hur bäst hantera den politiska nedprioritering miljöfrågorna som vi ser för närvarande, vilken roll bör ett nytt 7e miljöhandlingsprogram ha, öppenhet och kommunikation internt och externt, etc. Det var högt i tak (både bildligt och bokstavligt), och flera kollegor passade på att framföra både relevanta och ibland kritiska synpunkter.

Varje deltagare fick dessutom en liten elektronisk pryl som såg ut som en räknedosa, och som användes för att registrera omedelbara "gallup-undersökningar" för diverse frågeställningar. Av de närvarande sade sig t.ex. hela 79% vara nöjda med sitt jobb på DG Miljö (en mycket högre siffra än på andra direktorat), medan förvånansvärt få ansåg sig ha god kunskap om ledningens övergripande politiska målsättningar och inriktning.