05 januari 2010

163,5

Har nu summerat antalet övertidstimmar under det svenska ordförandeskapet: 163,5 timmars övertid sammanlagt - faktiskt lågt räknat (och då har jag flera kollegor som har råkat ännu värre ut). Nu är det nog med övertid på ett tag!

Under 2010 väntas biologisk mångfald framträda som ett hett politiskt ämne. Jenny Jevert har ett intressant inlägg i dagens DN om detta. Hon har helt rätt i att utmaningen framöver inte handlar om att avsätta fler och större naturreservat, utan att anpassa vår markanvändning och samhällsstruktur för att minska utarmningen av den biologiska mångfalden. Ingen lätt utmaning. Återkommer framöver till hur det spanska ordförandeskapet kommer att driva denna fråga. Själv ledde jag i december förhandlingar om denna EU-ministerdeklaration, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Noterar också med intresse den hätska debatt som har blåst upp nyligen om vargjakten i Sverige. Från Brysselhorisonten blir det intressant att se om debatten också kommer att uppmärksammas på EU-nivå, och hur EU-kommissionen kommer att hantera den anmälan som Naturskyddsföreningen nu har gjort.