22 juli 2010

Nytt klimatutspel om 30%

Miljöministrarna från EU:s största medlemsländer, dvs Storbritannien, Tyskland och Frankrike, gjorde härom dagen ett intressant gemensamt utspel i Financial Times om att EU bör höja sina klimatambitioner från minus 20% till minus 30% till 2020.

EU:s utsläpp har minskat med 11% sedan 2008 vilket har gjort det mycket billigare att nå -30%, och dessutom har priset på CO2-utsläpp störtdykt vilket lägger en hämsko på innovation och nyinvesteringar inom EU. EU riskerar helt enkelt att hamna på efterkälken i den globala konkurrensen, då länder som USA och Kina satsar alltmer på klimatsmart teknik.

EU-kommissionen argumenterade nyligen för samma sak i en rapport, dock utan att presentera lika tydliga slutsatser.

Det belgiska ordförandeskapet har därmed fått råg i ryggen för en progressiv fortsatt rådsbehandling. Frågan diskuteras i miljöarbetgsruppen imorgon, och finns på agendan för nästa miljörådsmötet i mitten av oktober. Målet är i första hand att föra frågan frågan framåt under hösten och fastställa en tidsplan för beslut under t.ex. 2011, med utgångspunkt från fler detaljerade analyser från kommissionen och utfallet vid FNs nästa stora klimatmöte i Cancun i november.

Allt fler menar nu att det s k konditionalitetskravet, dvs att länder utanför EU måste göra motsvarande åtaganden för att EU ska gå till minus 30%, är så gott som överspelat efter Köpenhamnsmötet förra året. Istället för att återgå till situationen innan krisen bör vi säkra en ekonomisk återhämtning som leder till rejält minskade utsläpp. Fortfarande återstår dock mycket arbete innan länder som Italien och Polen låter sig övertygas om detta.