06 december 2012

En 60-årsdag att uppmärksamma

BBC uppmärksammade igår att det är exakt 60 år sedan London drabbades av mycket svår smog, med mycket höga nivåer av luftföroreningar bl.a. from från kolkraftverk. Tusentals människor dog som en direkt följd av detta, och myndigheterna insåg på allvar att de var tvungna att  minska de farliga utsläppen till luft. Kort därefter antog britterna en av världens första nationella regelverken för luftföroreningar.

Det är talande att det oftast krävs extrema miljökatastrofer för att man ska ta itu med problemen.

Här kan man se BBC:s reportage, där man även påpekar att föroreningshalterna i London fortfarande är mycket hälsofarliga; den stora skillnaden är att de idag inte kommer från kolkraftverk utan från biltrafik - och att de inte längre syns i luften. Vilket också gör det mycket svårare för allmänheten att förstå problematiken och skapa det folkliga stöd som krävs för att ta nya krafttag mot luftutsläppen.