18 december 2012

Julstök på kontoret

Både jag och kollegorna jobbar nu intensivt för att hinna med allt som ska göras innan jul-uppehållet. I detta inlägg beskriver jag några av de "julklappar" som vi arbetar med just nu.

Förra veckan var jag i Geneve för att förhandla fram ett nytt s k tungmetallprotokoll under FN:s luftvårdskonvention LRTAP, som fryser utsläppen av tungmetaller till 1990 års nivåer (EU-länderna befinner sig som väl är redan långt under detta), lägger fast gränsvärden för tungmetallutsläpp och ställer långtgående krav på tillämpning av "bästa möjliga teknik". Det är den andra framgångsrika FN-förhandlingen om luftvård som vi har lyckats avsluta under året, som vanligt med kommissionen i förarsätet för förhandlingarna.

Nyligen har enheten också lanserat en internetkonsultation där EU-medborgare och organisationer får säga sitt om de olika förslag som övervägs i den omfattande översyn vi ska genomföra för EU:s luftvårdspolitik under 2013. Delta gärna i denna öppna konsultation  - alla som vill har här chansen att göra sina röster hörda!

Dessutom förbereder vi lansering av en "Eurobarometer-studie" där man har intervjuat totalt över 25000 personer i alla medlemsländer och frågat dem vad de anser om EU:s luftkvalitet och luftpolitik. Mer om denna studie i ett senare inlägg.

Det är för övrigt inte bara kommissionen som engagerar sig i luftfrågor. Miljöorganisationernas paraplyorgan EEB arrangerar en stor luftvårdskonferens i början av januari (vi håller just nu på att skriva ett omfattande talunderlag för miljökommissionären inför hans deltagande på denna konferens). Och här en video från EU-parlamentet som handlar om luftkvalitetssituationen i Paris som är riktigt informativ:På ett lite större plan har kommissionen nu också presenterat sitt nya förslag till miljöhandlingsprogram: "Living well, within the limits of our planet", som anger den generella riktningen för EU:s miljöpolitik under det närmaste årtiondet. EU:s miljöhandlingsprogram, nu det sjunde i ordningen, har varit viktiga styrdokument för utvecklingen av EU:s miljöpolitik över åren, och några av kollegorna på direktoratet har slitit hårt med att slutföra detta arbete. Nu vidtar nästa steg i beslutsprocessen, med förhandlingar med både rådet och parlamentet. I slutändan måste alla tre insititutionerna vara överens om detaljerna i det föreslagna handlingsprogrammet.