04 december 2012

Ny SEG dag

Har jobbat en del övertid på sistone för att hinna med förberedelserna inför vårt fjärde möte med "Stakeholder Expert Group" (SEG-4) imorgon. Då ska vi bl.a. dryfta olika projektionscenarier för luftutsläpp fram till 2020, 2025 och 2030 och se hur de olika utsläppsnivåerna kommer att påverka vår hälsa och miljö. Utifrån detta ska vi också ha en första diskussion om lämplig ambitionsnivå för kommissionens kommande förslag.

Det är en del att bita i.

Allt är tillgängligt via internet för den intresserade EU-medborgaren. Här kan man hitta mötetsagenda och dokumentation, och här kan man se mötet "live" (och i efterhand) via webstreaming. Dessutom är en fransk TV-kanal på plats för att filma och intervjua.