22 januari 2013

Ny global kvicksilverkonvention på plats

Några av kollegorna såg ovanligt slitna och hålögda ut igår, efter att ha jobbat dygnet runt förra veckan runt ett förhandlingsbord i Geneve för att enas om en ny global överenskommelse om minskade kvicksilverutsläpp, den s k Minimata-konventionen. (Miljökommissionären uttalar sig här).

Namnet kommer från ett område i Japan som drabbades av fruktansvärda hälsoproblem till följd av ett företag som dumpade 27 ton kvicksilver i en bukt på från 1930-talet fram till slutet på 60-talet. Det tog sedan närmare 30 år komma tillrätta med problemen.

Kvicksilver hör till de gifitgaste ämnen som finns, och kan bl.a. leda till svåra hjärn- och nervskador eller nedsatta njurfunktioner, liksom omfattande fosterskador. Utsläppskällorna är många - från guldutvinning i gruvor till kvicksilvertermometrar, kolförbränning och små batterier (s k knappceller).

Överenskommelsen täcker de flesta, men lämnar ganska stort utrymme till länderna att välja egna metoder för att få ner utsläppen. I EU finns det omfattande lagstiftning mot kvicksilverutsläpp på plats sedan länge.

Hela 140 länder deltog i de avslutande förhandlingarna, som har pågått i över fyra år.

Faktum är att detta är den första globala miljökonvention som har tillkommit på över 10 år. Inte undra på att kollegorna inte bara var märkta av trötthet utan också av viss belåtenhet.