11 januari 2013

Gott nytt luft-år 2013!

Jeremy Wates, Secretary General of the EEB, on the left, and Janez Potočnik
Efter en regntung och dimmig julsemester i Västergötland har jag - som förväntat - fått en riktig rivstart på nya arbetsåret 2013; ett år som som miljökommissionären har utsett till "Year of the Air" och som ska krönas med ett komplett förslag till ny luftvårdspolitik för EU nästa höst.

Redan i tisdags arrangerades en stor luftvårdskonferens av miljöorganisationernas paraplyorgan EEB med deltagande på hög politisk nivå, inklusive kommissionärerna för miljö och klimat, Sveriges miljöminister Lena Ek, Irlands miljöminister, chefen för EEA, och ett flertal EU-parlamentariker. För några oss på luftenheten innebär denna typ av konferens en hel del arbete, eftersom vi ansvarar för att förbereda miljökommissionärens tal och ta fram ett omfattande mötesunderlag. Mediaintresset var ganska stort - här kan man t.ex. läsa vad Reuters skriver. EEB själva sammanfattar konferensen så här.

Samma dag lanserades en "eurobarometer"-studie om EU-medborgarnas uppfattning om luftkvaliteten i Europa, som jag har arbetat mycket med de senaste månaderna, senast genom att författa en mer lättgänglig översikt av studien i form av ett pressmeddelande. Även denna studie har fått relativt stor uppmärksamhet i media (t.ex. i dagens eko 8 januari). Det finns även en särskild delrapport på svenska där svaren från de svenska deltagarna sammanfattas. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en klar majoritet av EU:s invånare anser att den dåliga luftkvaliteten är ett stort problem, att myndigheter informerar för dåligt och gör för lite, och att EU bör agera kraftfullt för att förbättra situationen. Med andra ord: stort folkligt stöd för en ambitiös översyn av EU:s luftvårdspolitik - det ger förstås oss som jobbar med detta dagligdags rejält med råg i ryggen.

Därutöver har jag bl.a. organiserat ett möte med luft-kollegor från amerikanska EPA för att lära av deras erfarenheter, koordinerat kommissionens synpunkter på en ny konsultstudie om ozonföroreningar, och deltagit i ett uppstartsmöte för en ny projektstudie om gödselspridning. Gödsel är faktiskt ingen skitfråga i luftsammanhang, eftersom gödselspridning är en stor källa till utsläpp av ammoniak från jordbrukssektorn vilket skapar både hälso och övergödningsproblem i hela EU. Så här kan det se ut när det är som värst:
 Tractor spreading slurry in field
Det finns många sätt att sprida gödsel på som inte leder till lika stora ammoniak-förluster; utmaningen ligger i att se till att de används.