24 februari 2009

Första läsningar med EP

Ansträngningarna att komma överens tidigt mellan rådet och parlamentet, s k första läsningsöverenskommelser, intensifieras nu på en rad områden. Förhandlingar pågår eller inleds snart om reviderad EU-lagstiftning om ozonförstörande ämnen, EU:s miljömärkningssystem ("EU-blomman", EU:s miljöledningssystem (EMAS), handelsförbud av sälprodukter och utsläpp av lättflyktiga ämnen från bensinmackar.

Sverige har ett särskilt intresse av att det ska bli snabba överenskommelser med parlamentet, så att vi kan undvika en utdragen beslutsprocess under vårt ordförandeskap i höst och i stället ägna oss åt andra viktiga miljöfrågor.

Vad gäller sälförordningen tog förhandlingarna en högst oväntad vändning nyligen, när det stod klart att rådets rättsexperter underkänner Kommissionens förslag. Varje lagförslag måste utgå från en korrekt rättslig grund i EU-fördraget, vilket saknades i detta fall enligt juristexperterna. Därmed kommer det att behövas en rejäl ändring i Kommissionens förslag - frågan är dock hur.

Vad mer har man lärt sig som är nytt? Jo att Sverige - kanske - avser rösta nej till ett föreslaget kommittébeslut om undantag av EUs regler för att begränsa farliga ämnen i elektronikprodukter när det gäller blyinnehållet i "cermet-based trimmer potentiometer elements". Hoppas bara ingen frågar mig om vad detta är för något.