17 mars 2009

De säl(l)a jaktmarkerna

Min kanske underligaste förhandlingsfråga rör ett förslag från Kommissionen att förbjuda handel med sälprodukter. Har skrivit om detta tidigare.

Folkrörelsen mot den kanadensiska storskaliga säljakten, där man slår ihjäl 2-300.000 sälar årligen, är oerhört aktiv - och effektiv.

Förra helgen anordnades en spektakulär aktion i Madrid där man klädde av sig nakna och låtsades var skadade sälar.

Inför en omröstning i EU-parlamentet nyligen delade djuskyddsorganisationen IFAW ut små söta leksaks-sälar med skylten "Don't kill us!". Ni kan gissa resultatet: rapportörens återhållsamma (men WTO-förenliga) förslag ersattes plötsligt med ett totalförbud mot all handel med alla sälprodukter (med ett snävt undantag för inuitjakt på Grönland).

Nu ska rådet och parlamentet se om man kan enas i en s k första läsning. Medlemsländerna är dock splittrade mellan dem som kan stödja kommissionens linje om ett mer begränsat handelsförbud med vissa undantagsregler, och dem som liksom parlamentet vill se ett totalt handels-stopp.

Till saken hör också att rådets samlade rättsexpertis har underkänt hela förslaget från kommissionen, eftersom de anser att det inte är förenligt varken med EUs fördrag eller med WTO:s regelverk.

Sverige sitter i en svår sits där vi visserligen kan hålla med om att att bör stoppa inhuman storskalig säljakt, samtidigt som vi inte vill ha några handelsrestriktioner för vår egen begränsade och mer humana säljakt (drygt 100 säler skjuts per år för att skydda småskaligt fiske). Och vi vill gärna att EUs lagstiftning ska vara förenlig både med WTO-reglerna och EUs fördrag.

Det finns många perspektiv på detta. Norrmännen är inte med i EU, men de drabbas förstås också av detta lagförslag. Där förefaller säljaktsmotståndet inte vara lika stort...

Senaste nytt är att Sarkozy själv har engagerat sig för sälarnas väl och ve, och att Frankrike därmed kommer att säl(l)a sig till förbudsivrarna.

Rådets hållning ska diskuteras på ett Coreper-möte idag; fortsättning följer.