03 mars 2009

Klimatslutsatser med förhinder

Igår var det åter dags för rådsmöte för EUs alla miljöministrar. Huvudnumret var slutsatser om klimat inför Köpenhamnsmötet i höst, och det visade sig denna gång vara oväntat svårt att komma överens. Särskilt de delar som handlade om hur man kan tänka sig att lösa finansieringsfrågan visavi uländerna visade sig vara kontroversiella. Mötet avslutades först kl 9 på kvällen, och det var mycket nära att ett av våra större grannländer stjälpte hela överenskommelsen.

Slutsatserna är ett av många mellansteg på vägen till Köpenhamn, och det kommer knappast att bli lättare under svenskt ordförandeskap i oktober, då nya klimatslutsatser ska tas.

Ett annat beslut handlade om GMO, en fråga som det verkligen har gått troll i. En kvalificerad majoritet valde här att stödja Österrike och Ungern som har infört nationella förbud mot odling av vissa GMO-grödor, i strid med gällande EU-lagstiftning. Här fick alltså EU-kommissionen se sig besegrad.

Ministrarna debatterade också EUs nya industriutsläppsdirektiv och antog ett förhandlingsmandat inför kommande möte med internationella valfångskommissionen IWC.

Läs mer här och här.