28 augusti 2009

2000 klamrar

Hur gör man för att visa att länder har olika uppfattning om en text i ett beslutsdokument? Det finns flera olika metoder.

I FN arbetar man ofta med klamrar. Om en text befinner sig in om en [klammer] så betyder det att det inte finns enighet om texten, eller att det är ett av många alternativa förslag. Jag hörde nyligen att det finns över 2000 klamrar i förhandlingstexten om en ny klimatöverenskommelse efter Kyotoprotokollet. Det är närmast omöjligt att hantera så många olika förslag, och det skapar enorma pappershögar (något som många journalister tycker om att skoja om).
I EU brukar man mest arbeta med fotnoter, dvs medlemsländer som inte kan acceptera en viss text redovisas i en liten fotnot längst ner på papperet. Jag har sett EU-dokument med flera hundra fotnoter.

Som ordförande vill man ofta minimera antalet klamrar eller fotnoter i en text. Samtidigt kan ett helt klammer- eller fotnotsfritt dokument tyda på att texten är urvattnad eller anses betydelselös, vilket kan tyda på att man har lagt ambitionsnivån för lågt. Om det finns många uppfattningar om ett förslag så visar det också att orden betyder något och kan få effekt i verkligheten.

Så kanske de 2000 klamrarna i klimattexten inte enbart är av ondo.