29 november 2012

LUFTkvalitetsBALLONG

Nej, det är ingen "Death Star" från Star Wars-filmerna som svävar över Paris skyline - snarare tvärtom: denna mackapär kan faktiskt rädda liv.

Parisarna har nämligen hittat ett innovativt sätt att informera sina medborgare om den lokala luftkvaliteten: en stor luftballong lyser med olika färger beroende på hur mycket föroreningar som finns i luften: grön för god kvalitet, orange för sämre och röd för hälsofarlig.

På så vis kan man på ett tydligt, effektivt och miljövänligt sätt göra paris-borna mer medvetna om luftproblemen i allmänhet, och även varna för höga halter av partiklar och ozon t.ex.  

Kanske något för andra större städer i Europa (Stockholm och Göteborg?) att ta efter? Eller varför inte i EU:s "huvudstad". Jag ska se om det går att plantera en idén om att även Bryssel ska ha en sådan här luft-kvalitets-ballong; kanske rent av med någon form av EU-stöd.

Här fär du veta mer om Parisballongen.