22 mars 2013

Bli "demitarian"!


Förra veckan deltog jag som en av föreläsarna på en stor luftvårdskonferens anordnad av Naturvårdsverket och Svenska miljöinstitutet IVL.

Temat var forskning och luftkvalitet, och vid mötet presenterades resultaten från ett omfattande svenskt forskningsprogram i ämnet (Swedish Clean Air Research Programme, SCARP).

Det blev en mycket intressant övning, där man bl.a. fick lära sig att spädbarn som utsätts för höga luftföroreningsnivåer under sitt första levnadsår löper en statistiskt mycket större risk att få lung- och astmaproblem med som vuxna, och att luftföroreningar direkt kan "trigga" hjärtattacker. Det framgick också att rök från vedeldnings är på många platser lika skadlig som trafikföroreningar, och att de omfattande skogsbränderna i Ryssland medförde en starkt ökad dödlighet där under den heta sommaren 2010.

Professor Mark Sutton, som har varit en av initiativtagarna till rapporten "Our Nutrient World" berättade om vårt ineffektiva användande av kväve, som leder till svåra miljöproblem i form av övergödning och försurning. En stor del av problemet handlar om att vi äter för mycket kött (ca 1/5 av allt kväve vi lägger på åkrarna går till odling av vegetabilisk föda; resten används till energikrävande köttuppfödning, och bara i Sverige har vi fördubblat vår köttkonsumtion på 20 år) och han rekommenderade bl.a. att fler går över till att bli "demitarianer", dvs halv-vegetarian som äter mindre mängder kött (snarare än inget kött alls) för att minska kväveutsläppen till luft och vatten.

Själv berättade jag om den pågående luftvårdsöversynen i EU, vilket stimulerade många frågor och debattinlägg. Även miljöminister Lena Ek var på plats.

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet
Här kan man läsa mer om konferensen.