25 mars 2013

SCARP presentation

Här kan man se min presentation om EU:s luftvårdsöversyn från SCARP-konferensen nyligen.

Och här listas övriga presentationer. Många är väl värda att läsa, inte minst den om kvävecykeln från Mark Sutton.