07 mars 2013

Luftkvalitetsfrågorna uppmärksammas i media

Lufkvalitet får allt större uppmärksamhet i olika media. Här ett litet axplock:

BBC

Franska TV5

Le monde

Daily Telegraph

The parliament Magazine (denna bidrog jag själv till; här en till i samma tidning)

Dagens nyheter

DN Debatt

Svenska Dagbladet