20 mars 2013

Taking Care Of The Air We Breathe

Bland de viktigaste åtgärderna för att främja en bättre luftkvalitet är att öka miljömedvetenheten om problemen, och vad man kan göra åt dem.

För några månader sedan medverkade jag tillsammans med andra kollegor på luftenheten och kommunikationsenheten till att ta fram en liten film som belyser luftkvalitetssituationen EU.
Här är resultatet:


Här finns en längre version för den som är mer intresserad.