03 maj 2009

Sverige i förarsätet

Nedräkningen till det svenska ordförandeskapet har börjat på allvar. Antalet möten, telefonsamtal, och email ökar för varje dag. Intresset för svenska prioriteringar och strategier från både EU-insititutioner, lobbyister och media är mycket stort. På miljösidan arrangerar vi arbetsluncher för miljöattachéerna från alla medlemsländerna för att presentera vårt ordförandeksapsprogram.

Trots att det ännu återstår 2 månader så införs nu helt nya arbetsrutiner, med hårdade rapporteringskrav, anpassade mötesrutiner och en gradvis större självständighetsgrad gentemot regeringskansliet.

Ett särskilt s k lägesrum upprättas för att följa allt som inverkar på ordförandeskapet. Som ordförande måste Sverige omedelbart agera som EUs främste företrädare, oavsett sig det handlar om en ny mellanösterkris eller en pandemisk sjukdom.

Från och med den 1 maj är vi också instruktionslösa, även det en anpassning till ordförandearbetet. Det svenska ordförandeskapet ska ju ledas från Bryssel och inte från Stockholm, och redan nu upphör intruktionerna från huvudstaden.

Det innebör att det i princip är vi som snart kommer att sitta ordförande i EUs alla arbetsgrupper som nu avgör hur Sverige ska agera vid de olika EU-mötena, vilket bl.a. ställer extra stora krav på informationspridning och rapportering hemåt.

Det börjar kännas att det är skarpt läge. Snart är det vi som är i EU:s förarsäte - och då måste allting klaffa.