14 maj 2009

Ner med konstverket!

Kontroversen kring det tjeckiska konstverket (läs mer här) i rådsbyggnaden fortsätter. Konstnären David Cerny har beslutat att det ska tas ner i förtid, och nu har alla blåa tuber och plastländer slaktats och plockats ner och ligger utspridda i delar på golvet på den stora innergården.

Konstnärens beslut ska tydligen ses som en protest mot den nya tjeckiska regeringen, och mot presidenct Klaus sätt att hantera regeringskrisen. Det lär finnas en särskild "klaus-ul" som ger konstnären rätt att ta ner sitt konstverk på eget bevåg.

Med tanke på all uppståndelse han har åsamkat så kan denna Cerny knappast betraktas som något annat än ett medialt geni.