19 oktober 2009

Fredagsmangling om klimat i Coreper

Eftersom jag har huvudansvar för andra miljöfrågor än klimat så har jag hittills inte följt EU-förhandlingarna i detalj. I fredags blev jag dock ombedd att rycka in på ett extrainkallat ambassadörsmöte i Coreper för att försöka lösa ett stort antal hittills olösta pragrafer i EU:s klimatposition inför Köpenhamnsmötet.


Förhandlingarna hade tidigare inte gått så bra som vi hade hoppats, och stämningen i det svenska ordförandeteamet var därför lite spänd inför mötet. Det blev ett ovanligt och spännande möte, där ett stort antal frågor faktiskt kunde lösas ut flera timmars förhandlande långt in på fredagskvällen. När jag rumlade hem vid 10-tiden på kvällen efter rapportskrivande kändes det som om vi hade tagit ett stort steg framåt mot att hitta enighet om en EU-position inför klimatmötet.

Fortfarande återstår dock ett antal mycket svåra frågor att enas om. Dessa går nu vidare till miljöministrarna för att lösa ut. Det ser ut att bli ett spännande miljörådsmöte i Luxemburg på onsdag.


Så här kan det se ut bredvid ordförandestolen efter avslutat möte.