09 oktober 2009

Fredspriset till president Obama!?

President Obama får Nobels fredspris, bl.a. med följande motivering: "Thanks to Obama's initiative, the USA is now playing a more constructive role in meeting the great climatic challenges the world is confronting.”

Nog var detta lite överraskande. Tanken är säkert god, men det känns lite för tidigt - "prematurt" som man brukar säga på byråkratssvenska. Obama borde nog få några år på sig att genomföra de goda intentionerna innan han skulle vara aktuell för fredspriset.

Risken är fortfarande uppenbar att USA inte är redo att ingå ett tillräckligt omfattande och kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn, och i så fall får hans tidiga fredspris ett närmast löjets skimmer över sig. Detsamma gäller hans andra goda intentioner.

Å andra sidan kan förstås fredspriset möjligen bidra till att Obama får ytterligare vind i seglen (vilket han lär behöva) för att verkligen genomföra sin föreslagna politik.

Intrycket blir i så fall att den norska fredspriskommiten hellre vill skapa egen politik och egna rubriker än att seriöst promovera verkliga fredskämpar.