30 oktober 2009

"We are ready"

EU-toppmötet är över, med gott resultat. Ytterligare steg har tagits mot ett nytt Lissabonfördrag, och beslut hara fattats om klimatfinansiering. Se här hur Barroso gör ett stort nummer av klimatöverenskommelsen ("we are ready!") och berömer det effektiva svenska ordförandeskapet, samt hur en gravallvarlig statsminister Reinfeldt bl.a. får svara på frågan om han vill bli europeiska rådets permanenta ordförande under det nya fördraget (med svaret att han helt inte vill missa det svenska valet 2010).