07 april 2010

En dansande hyresvärd

Belgiska hyresvärdar har dåligt rykte. Givetvis finns de undantag, och själva hade vi turen att få både service-inriktade och mycket trevliga hyresvärdar vid vår första Brysselpostering. Vi umgås fortfarande sporadiskt privat, trots att vi flyttade därifrån för flera år sedan.

Vi har ett desto kyligare förhållande till vår snåla nuvarande hyresvärd, alltsedan vi råkade ut för ett inbrott under hösten 2008. Hyresvärden avsade sig då allt ansvar för den undermåliga säkerheten i huset och hävdade t.o.m. att vi hade oss själva att skylla för inbrottet, eftersom vi hade en så "fin bil" stående utanför (en 2 år gammal Toyota...). Strax därefter gick värmeystemet sönder och då anklagades vi genast för att ha manipulera och förstört gasbrännaren. Företaget som fixade felet bekräftade dock att det handlade om ett internt fel och bytte hela brännaren.

Numera undviker vi all kontakt med människan, så långt möjligt.

Det finns dock värre exempel. En kollega till mig berättade nyligen att hans hyresvärd hade hamnat i en dispyt om en vattenläcka i källaren. Då läckan hade tillkommit utan hans förskyllan och eftersom han misstänkte att det kunde handla om ohygieniskt kloakvatten, så ansåg han rätteligen att värden borde ta ansvar för dränering och sanering. Då tog hyresvärden demonstrativt en klunk av vattnet, för att bevisa att det var rent. När min kollega stod på sig så börjande han plötsligt att "dansa", i stället för att bemöta ansvarsfrågan seriöst. Det hela slutade med att min kollega öppnade ett fönster i källaren och lät vattnet sakta avdunsta av sig självt. 

Det intressanta är att det måste vara hyresvärdarna själva som drabbas värst av att onödiga gräl med sina hyresgäster, eftersom uteblivna åtgärder på olika sätt kan leda till försämringar i byggnationen och större kostnader längre fram. Hyresgästen tenderar förmodligen också vara mindre aktsam med en gniden och ogin värd. Vari finns logiken?