28 november 2008

Ix på GB?

Varje arbetsplats har sin egen vokabulär. Ofta handlar det om förkortningar.

EU och regeringskansliet är nog förkortningarnas paradis.

En vanlig dag på jobbet
Depråd: "Ska Coreper-ix:en upp på ss-tiden eller VB innan GB?"
Depsek: "Polsak vill stämma av med SB. Sen skrivs ny PM".

Ni fattar va? Om inte, här är nyckeln:
Depråd = departementsråd, (oftast) enhetschef eller motsvarande
Depsek = deparetmentssekreterare, handläggare på regeringskansliet.
Coreper = "Committé de representants permanants", dvs den EU-ambassadörskommitté som förbereder alla EU-beslut innan de fasstlås i EU:s ministerråd.
Ix = "instrux", dvs instruktion, dvs det papper som skickas från Stockholm som talar om vad man ska säga vid EU-mötet och varför.
GB = Gemensam beredning (inte GlassBolaget om nu någon trodde det), den process som används för att komma överens inom regeringskansliet.
PM = Promemoria, samlingsnamn för det mesta som sätts på pränt i regeringskansliet.
ss-tid = statssekreterartid, föredragning för departementets statssekreterare.
VB = Veckoberedning, föredragning för politiska ledningen på ett departement.
PolSak = Politiskt sakkunnig, rådgivare till ministern
SB = Statsrådsberedningen, statsministerns egna departement med ansvar för samordning och beslut i frågor där departement inte är överens.

Ibland undrar jag om riktig kunskap verkligen existerar. Eller om det mest handlar om att hitta på nya ord, begrepp och förkortningar. Som andra inte begriper.

"Regeringskansliet" förresten? RK heter det ju, det vet ju alla (som jobbar där). Själv håller jag som bekant till i den del av RK som allmänt kallas för EU-reppen.