18 november 2008

Monsieur Pick

I Wikipedia kan man bl.a. läsa följande om man slår upp ordet "Pick": "Lock picking is the art of unlocking a lock by analyzing and manipulating the components of the lock device, without the original key. Although lock picking can be associated with criminal intent, it is an essential skill for a locksmith."

Vi har nyligen haft flera besök av en låssmed som ska byta dörr och lås i huset efter inbrottet nyligen. När han sa sitt namn trodde jag att han skämtade - men det gjorde han inte. Han heter - just det - Monsieur Pick. Tala om träffande namn på en låssmed.