21 november 2008

Tobak = ?

Det var stora demonstrationer utanför rådsbyggnaderna häromdagen. Grekiska(?) tobaksbönder protesterade mot minskade jordbrukssubventioner från EU inför jordbruksministrarnas översyn av EU:s jordbrukspolitik (lustigt nog kallat "hälsokontrollen"). Mitt i den synbarligen agiterade folksamlingen hade man tänt en stor brasa, där man av allt at döma brände cigaretter. På plakaten kunde man bl.a. läsa "TOBAK = ARBETSTILLFÄLLEN".

Man undrar just hur stort stöd dessa högljudda tobaksbönder har hos Europas befolkning. Kanske inte jättestort? Personligen kan jag tänka mig en hel del alternativa formuleringar efter likhetstecknet. T.ex. cancer, luftrörssjukdomar, nedsatt kondition, dålig andedräkt...

Samma dag fick jag en tankeställare om hur tufft det kan vara att agera ordförande i EU, när vår franska ordförande bröt ihop i tårar efter ett arbetsgruppsmöte. Pressen på resultat kan uppenbarligen ibland bli orimligt stor.

Klimatförhandlingarna går nu in i sitt slutskede. Arbetsbelastningen är enorm. Min chef intervjuas på regeringens hemsida, och berättar om både klimat och andra aktuella EU-frågor. Klicka här för att läsa intervjun.