01 januari 2009

Ordförandeskapsanalys

Åter i Bryssel efter en högst välbehövlig julvila. Snart är ekorrhjulet igång igen, med nya förhandlingsmöten och en allt intensivare planering inför det svenska EU-ordförandeskapet andra halvan av 2009.

Så här i efterhand kan man konstatera att fransmännen fick uträttat en hel del under sitt ordförandeskap. Här kan man läsa en intressant analys om detta, och en kort om utblick inför tjeckernas halvår.

Undrar just vad det står i EPC:s analys ett år framåt i tiden.