23 september 2009

Kinesiskt klimatutspel

"We will endeavor to cut carbon dioxide emissions per unit of GDP by a notable margin by 2020 from the 2005 level" löd Kinas budskap i generalförsamlingen i New York igår.

Vad betyder det?

Å ena sidan: kanske inte mycket. Det handlar inte om absoluta minskningar utan om relativa - i förhållande till tillväxten. Dvs om tillväxten ökar med X% så ska klimatgaserna endast öka med X-Y%; man specificerar inte med hur mycket ("notable margin"). Med tanke på att Kina har haft en årlig tillväxt på runt 10% under stora delar av 2000-talet så innebär det att de faktiska utsläppen från Kina fortatt kommer att öka väsentlig.

Å andra sidan: uttalandet kan ses som både unikt och konstruktivt på så vis att det är första gången som Kina antyder att de är beredda att gå med på egna konkreta utsläppsminskningar till 2020. Det skapar förutsättningar för andra mer välbeställda u-länder som Brasilien och Indien att följa efter. Dessutom har USA (där den allmänna uppfattningen är att Kina inte gör ett dyft för att förbättra klimatet) bett Kina presisera hur mycket begränsningen handlar om i rena siffror; kanske kan det i förlängningen skapa förutsättningar för att USA ska agera mer proaktivt.

President Hu Jintaos uttalande är också det halmstrå som EU och andra progressiva klimataktörer behöver för att föra de haltande globala klimatförhandlingarna framåt.

Allt fler börjar nu spekulera i att det kanske endast blir möjligt att enas om ett "ramavtal" i december -ett avtal måste kompletteras med detaljerade regler senare för att kunna fungera. DN slår an på denna linje och rapporterar så här.

Pessimistiska profetior blir ofta självuppfyllande. Ännu finns det dock tid att forcera fram ett bättre utfall än så i Köpenhamn. Men då gäller det att kavla upp ärmarna och köra på - utan cynism och pessimism.