08 september 2009

Värdet av biologisk mångfald

Idag arrangerar det svenska ordförandskapet en konferens i Strömstad om hur man ska förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i EU och globalt. Europaportalen intervjuade både mig och kollegan Åsa Norrman om mötet härom dagen.

Jag skulle egentligen varit på plats i Strömstad eftersom jag ska ansvara för förhandlingarna om slutsatser i EU-arbetsgruppen på detta tema senare i höst, men det är för mycket annat på gång så jag fick vara kvar i Bryssel. Synd, det hade varit intressant att vara med på både EU-mötet och den avslutande kungliga invigningen av nya nationalparken i Kosterhavet.

En av gästerna i Strömstad är ekonomen Pavan Sukhdev från Deutsche Bank, som ansvarar för en stor studie om det verkliga ekonomiska värdet av jordens ekosystemtjänster. Sukhdev har bl.a. kommit fram till att vi förlorar mellan 2 och 5 tusen miljarder dollar per år i naturkapital pga den pågående förlusten av biologisk mångfald.

Det är inga småpengar direkt - summan är högre än den samlade ekonomiska förlusten hittills till följd av den globala ekonomiska krisen.

Sukhdevs arbete får åtminstone mig att bli betänksam och undra över människans (o)förmåga att prioritera och förstå ens våra mest grundläggande levnadsbetingelser.