04 september 2009

eko-effektiva skatter

Sveriges initiativ att ställa till en eko-effektiv ekonomi inom EU fick ett mycket positivt första gensvar på det första förhandlingsmötet igår.

Åtminstone principiellt. Det återstår att se hur våra konkreta textförslagi det utkast till ministeruttalande (rådsslutsatser) som vi skickar ut till medlemsländerna och kommissionen idag.

En fråga som utan tvivel kommer att väcka debatt är skattefrågorna, som ju normalt är finansministrarnas bord. I våra förslag tar vi upp både koldioxidskatter och skatteväxling som en del av agendan för att främja en ny grön ekonomi. Det kommer att bli en tuff förhandling om detta, och risken är att mycket av det vi vill säga skalas bort av motstridiga medlemsländer.

I varje fall lär vi inte få samma mottagande som Madonna när hon buades ut i Bukarest efter att ha försvarat romernas och homosexuellas mänskliga rättigheter. Nu är hon tydligen mordhotad också. Det är inte lätt att vara upplyst världstjärna med ambitioner att förbättra världen. (Se även tidigare blogg om Madonnas politiska budskap).

Utkastet förhandlas igen nästa vecka, då får vi en första signal om hur man ser på detta inom EU.