22 september 2009

Trycket ökar på USA

Med mindre än 2 1/2 månad kvar till Köpenhamnsmötet skruvas det politiska tonläget upp idag, i samband med ett globalt klimatmöte i FN:s generalförsamling.

Enligt en artikel i New York Times är EU:s politiska ledare irriterade över att Obama-administrationen inte spelar en mer proaktiv roll i klimatförhandlingarna - bl.a. beroende på senatens uppskjutna behandling av ett lagförslag om ett amerikanskt handelssystem med utsläppsrätter, och den tuffa interna debatten om sjukvårdsreformer.

Vissa förväntar sig att Kina ska göra ett ambitiöst utspel om egna klimatåtaganden vi FN-mötet. Om det stämmer så kommer trycket på USA ska agera att bli ännu större.

Utmaningen för Obama-administrationen är att deras handlingsfrihet att skriva på internationella avtal begränsas av att Senaten och Kongressen måste godkänna avtalen för att de ska gälla. Trots Clinton skrev på Kyoto-protokollet så ratificerade aldrig USA på grund stort motstånd i dessa andra beslutsorgan. Om samma mönster skulle upprepas efter ett köpenhamnsavtal vore inte mycket vunnet.