20 november 2012

Kommissionären om resurseffektivitet

Miljökommissionär Potocnik deltog nyligen vid ett nybildat forum för resurseffektivitet, och höll då ett linjetal i ämnet.

Grön tillväxt kan bli motorn i en nyare och mer modern ekonomi, menar han, och pekar på att det antalet gröna jobb ökar med 3% per år och att miljödriven tillväxt redan står för 1/3 av den totala tillväxten i EU. Marknaden för dessa "eko-industrier" är enorm; upp till 3 trillioner euro, som dessutom antas fördubblas under de kommande 10 åren. Samtidigt ökar priserna på grundläggande råvaruresurser vilket gör det dyrare att producera "business as usual".

EU har därför mycket att tjäna på att leverera de miljöanpassade och resurseffektiva varor och tjänster som världen redan efterfrågar, och som kommer att efterfrågas i än högre grad i framtiden.

Här kan man läsa hela hans tal, som också innehåller en lång lista på planerade intiativ som ska genomföras de kommande åren.