05 november 2012

Madmen på jobbet

Mina arbetsuppgifter är mycket varierade - vilket jag tycker är en stor fördel. En vecka är knappast lik en annan.

Idag förbereder jag bl.a. morgonens s k "inception meeting", som är ett slags uppstartsmöte för ett konsultuppdrag. Uppdraget denna gång handlar om att mäta och kvantifiera luftföroreningars påverkan på biologisk mångfald, arter och ekosystem, och vi ska ge detaljerad vägledning till konsulten så att vi maximerar förutsättningarna för att få svar på de frågor vi har ställt.

Nyligen deltog jag på ett annat konsultmöte men med ett helt annat tema. Det handlade om hur man bäst ska "visualisera" av nästa års "Green Week" (en välbesökt konferensvecka med miljötema som kommissionen anordnar varje år i Bryssel). Förra året var temat rent vatten, och åskådliggjordes med ett jordklot inneslutet i en stor vattendroppe, tillsammans med sloganen "Every Drop Counts". Både fyndigt och slagkraftigt (eller vad tycker ni?).

Nästa år är temat ren luft, och vi ska nu hitta motsvarande symbolbild och slogan. Helst ska det vara något som får stort genomslag och som alla kan känna igen sig och och ta till sig, för att väcka bredast möjliga intresse. Helst ska det också uppmuntra till ett mer miljövänligt beteende.

Vid mötet fick vi tre huvudalternativ presenterade av en PR-konsult, för diskussion och rekommendation inför senare beslut. Jag kände mig nästan om en av kunderna i den utmärkta tv-serien "Madmen" när vi fick se och diskutera planscherna och skisserna.

Valet av lämplig symbol och slogan är inte alltid helt lätt, och är en fråga som många snabbt bildar sig en stark uppfattning om. Det slutliga beslutet fattas högt upp i hierarkin, på basis av våra rekommendationer. Under tiden gäller stränga förhållningsorder om att inte avslöja vilka alternativen är, så tyvärr kan jag inte gå in på fler detaljer i detta inlägg.

Men jag återkommer senare och berättar om min egen favorit också blev den som gick vinnande ur tävlingen.