22 november 2012

Strejk på EU-kommissionen!

Det är inte bara EU:s medlemsländer som tillämpar svångremspolitik för den offentliga sektorn - även EU-kommissionen har föreslagit ganska omfattande neddragningar och försämrade arbetsvillkor för kommisionsanställda under de kommande åren. Förslagen förhandlas nu med rådet och parlamentet inom ramen för den fleråriga EU-budgeten, och de flesta bedömare tror att besparingarna kommer att bli än tuffare än de 5% som kommissionen själv har föreslagit.

Kommissionsanställdas fackföreningar kallade därför till strejk igår, för att visa sitt missnöje med situationen. Som nationell expert är man inte direktanställd i kommissionen - därför har jag hållt mig utanför dessa debatter, och har följaktligen inte heller övervägt någon strejk.

Några av kollegorna strejkar dock (fast förvånansvärt få på miljödirektoratet, som det verkar). När jag igår skickade ett mail till en kollega på ett annat direktorat, fick jag följande automatiska svar:

"I am on strike
and I call upon all EU staff to join me and other colleagues in striking today.

I am protesting against  proposals by the Commission to cut my pay,  to  increase my working hours without compensation,  to reduce my pension,  and to break its commitment made to me when I joined in 2006,  that the so called  'special levy'  - ie  5% deduction from my salary would cease in 2012.

I consider that I have devoted the whole of my professional life to the goals of the Commission since I was employed here.  Sadly the Commission appears to wish to break  its agreement with me - and other staff.  I hope very much that even at this late stage that it will change its decision and get back to valuing me, and other staff properly for our contribution.

On my return I  will not  deal  with emails or other work  sent  to me during the time of the strike  by  strike-breakers.   So if you are a strike-breaker  and  your message is important you will need to contact me again another time."

Många argumenterar att i dessa oroliga tider behöver vi mer EU-samarbete, inte mindre. Vilket också kräver motiverade medarbetare och konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Samtidigt kan man tycka att det är naturligt att även EU-institutionerna drar ner på utgifterna och sparar pengar i tider av svår ekonomisk oro.

Allt beror på vilket perspektiv man väljer - själv kan jag har sympati för båda argumenten.