17 december 2009

Haveri i Köpenhamn?

Enligt media så har förhandlingarna i Köpenhamn gått helt i stå och det danska ordförandeskapet har givit upp. Allt förre tror nu på att det ska bli något avtal alls. "The blame game" har redan börjat.

Det är ofta del av själva förhandlingsdramturgin att det först måste till ett sammanbrott för att i ett senare skede lyckas uppbåda den kompromiss- och förhandlingsvilja som finns för att åstadkomma ett bra avtal. Det var likadant i Haag 2000 när man skulle förhandla Kyotoprotokollets genomföranderegler; förhandlingarna bröt samman och återupptogs ett halvår senare i Bonn. Först därefter kunde Kyotoprotokollet träda i kraft.

Därmed ska man kanske inte bli alltför deppig om man inte når ända fram i Köpenhamn - om det nu fallerar. Själv tror jag fortfarande att man trots allt kommer att kunna lägga fast vissa viktiga grundprinciper för ett ett nytt avtal, även om detaljerna måste läggas fast senare.

Här kan man följa dramatiken i Köpenhamn minut för minut.