30 maj 2010

Nytt miljörådsmöte i antågande

I fredags hade vi Coreperförhandlingar om nästan alla punkter på miljörådets agenda inför nästa möte den 11 juni i Luxemburg. Vi antog en rad lägesrapporter och enades om en skogsresolution.

Det är bara att konstatera att spanjorna inte riktigt har kommit så långt som de hade hoppats på. Av sex aktuella lagförslag så kommer minst fem att hamna i knät på belgarna när de tar över i juli. Också för den sjätte - det viktiga industriutsläppsdirektivet - är resultatet högst osäkert. Intensiva slutförhandlingar pågår med parlamentet och det är långt ifrån givet att man kommer i mål; i så fall väntar en tuff s k förlikningsförhandling i höst.

Spanjorerna hade också hoppats starta förhandlingar om ett nytt lagförslag om bioavfall, men kommissionen har kommit fram till att det inte behövs lagstiftnign alls på det området.

Återstår så endast en politisk resolution om torka och klimatanpassning, och ännu en ministerdebatt om klimat på agendan den 11 juni. Klimatdiskussionerna skulle kunna bli intressanta, men ingen tror på allvar att det ska kunna ske något verkligt framsteg vid detta möte - varken inför Cancun-mötet i höst eller i den intressanta diskussionen om EU ska öka sitt utsläppsåtagande till 30% av "egoistiska" skäl.