02 juni 2009

Six nightmare months..?

Willy Silberstein, utsänd av Sveriges Radio i Bryssel, har ett intressant reportage om utmaningarna det svenska EU-ordförandeskapet. Bland de intervjuade hör chefen och chefens chef, liksom en rad prominenta EU-experter.

En av dem, Giles Merrit, som är generalsekreterare på tankesmedjan "Friends of Europe", talar om "six nightmare months". Han menar att den kommande 6-månadersperioden är mer svårhanterlig och oförutsägbar än vanligt, bl.a. eftersom både parlamentet och kommissionen byts ut, tjeckiens (enligt vissa) bleka insats, osäkerheten kring det nya EU-fördraget och irländarnas omröstning, samt förstås den djupa ekonomiska krisen.

Det är helt enkelt svårt att veta exakt vad man ska förbereda sig för.

Jag kan helt skriva under på detta. Att förbereda sig väl är bra mycket lättare om man vet ungefär vad man har att förvänta sig. Annars är det betydligt svårare.