19 juni 2009

Traktorgalningar

Bryssel har invaderats av traktorbönder som blockerar biltrafiken i samband med pågående EU-toppmöte.

Ingen verkar veta riktigt vad de vill, allra minst våra stats- och regeringsöverhuvuden, men klart är att de retar upp ett antal bilister på väg till dagis och jobb.

Frågan är om det är ett ändamålsenligt sätt att demonstrera. Uppmärksamhet får de ju, men knappast någon sympati från allmänheten.