03 juni 2009

www.se2009.eu

Den första juni lanserades den nya hemsidan för det svenska EU-ordförandeskapet. På framsidan kan man läsa att "Nedräkningen har börjat". (För mig började den redan förra hösten.)

Här kan man också se den svenska EU-loggan - en yin/yang-inspirerad boll i blågula färger (eller är det kanske ett "S" - eller en slingring väg?).

Förra gången Sverige var ordförande i EU användes för första gången en standardiserad hemsideadress för ordförandesiten (www.eu2001.se), något som sedan blev en ny standard för efterföljande ordförandeskap.

Nu är Sverige åter igen nydanande på IT-området; den nya adressen är mer "eu-harmoniserad" genom att använda EU:s egna domän-namn(www.se2009.eu). Sannolikt kommer detta att sätta ännu en ny standard för framtida ordförandeskapsländer.

EU-kommissionenen lär vara mycket förtjust över detta.