16 september 2008

Folka-förhandlingar

Runt EU-kvarteren i Bryssel kan man se stora plakat från Jordens Vänner med bilder på två folkabilar av årsmodell 1923 respektive 2008. Under rubriken "PROGRESS?" konstaterar de krasst att dagens moderna folka drar lika mycket bränsle (0,75 liter per km) som den från 20-talet.

Kampanjen är ett led i att försöka påverka EU-förhandlingarna om att begränsa koldioxidutsläpp från bilar, en fråga som har hamnat på mitt bord. Faktum är att EU-kommissionens förslag, som just nu förhandlas intensivt i både EU-parlamentet och Ministerrådet, ställer mycket tuffa koldioxidskrav på biltillverkarna - i genomsnitt 120g CO2 per km redan från 2012 (från dagens ca 160g).

Särskilt tuffa är kraven för Saab och Volvo, som ju länge har satsat på hög säkerhet och komfort vilket har medfört tunga och därmed törstiga bilar.

En svensk nyckelfråga är att försöka få till stånd en liten rabatt på utsläppskraven till bilar som kan drivas på antingen bensin eller biobränsle. Sådana sk flexi-fuel-bilar har fått ett stort genomslag i Sverige på sistone, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan om de tankas med etanol (som inte tillför något nettotillskott av koldioxid till atmosfären).

Tyvärr jobbar vi i uppförsbacke eftersom Sverige (änsålänge) är det enda land i EU där flexi-fuel används i större skala. I hela Brysselregionen finns det tydligen bara en enda etanolpump...