21 juli 2009

Klimatpoker i Åre

Bryssel ligger öde idag; belgarna firar nationaldag med sedvanlig militärparad utanför slottet och alla affärer är stängda. Svenska EU-byråkrater med ordförandestress är ensamma om att gå till kontoret.

På fredag bjuder Sverige in till ett informellt EU-miljöministermöte i Åre. Inga formella beslut ska tas, men mötet kommer att bli ett viktigt steg på vägen inför ett nytt klimatavtal i Köpenhamn och för att få till stånd en mer miljöanpassad ekonomi i EU. Här kan man se en presskonferens där Andreas Carlgren och Maud Olofsson informerar om mötet.

I en DN-artikel om Åre-mötet porträtteras Reinfeldt, Obama och Jintao som olika pokerspelare vid ”klimatpokerbordet".

Även Länstidningen i Östersund rapporterar inför mötet. Där kan man bl.a. läsa att ministrarna ska äta regnbåge från Börtnan och ost från Skärvången och Raftsjöhöjden. Kanske kan den lokalproducerade maten bidra till att skapa rätt förutsättningar för ett konstruktivt debattklimat.

Det ska bli intressant att följa debatten i Åre. Det blir sedan min uppgift att förbereda den formella uppföljningen på tema eko-effektiv ekonomi, genom att leda förhandlingarna i miljöarbetsgruppen om en formell ministerdeklaration som ska antas vid miljörådsmötet i oktober. Målet är att miljöministrarna ska enas om ett tydligt politiskt budskap om att främja gröna investeringar i de ekonomiska återhämtningsplanerna och i nästa års revidering av EU:s långsiktiga ekonomiska strategi, den s k Lissabonstrategin.