08 juli 2009

Principer för ett framgångsrikt ordförandejobb

Jag har identifierat tre vägledande principer för mitt eget ordförandearbete:

1. Le och och var glad (jag har träffat kollegor som aldrig ler eller skrattar; de får inte mycket gjort)

2. Se attachékollegorna från EU-länderna och EU-kommisionen som mina bästa vänner
(jag har sett många ordföranden som mest verkar betrakta kollegorna som potentiella problem-makare; och visst blir folk i allmänhet lite mindre hjälpsamma när de får sådana vibbar)

3. Det existerar inget EU-problem som är olösbart (många verkar istället tro att det finns ett problem i varje liten fråga som bara väntar på att hoppa fram; nog får de också fler problem på halsen än de skulle behöva).

Om principerna "stämmer" eller inte är inte så intressant, det handlar mer om en inställningsfråga. Om man är inställd på att allt är i grunden roligt, att kollegorna är hyvens personer som vill hjälpa en att komma i mål och att allt är möjligt så blir jobbet så mycket roligare - oavsett vad man gör.

Som en extra bonus så ökar också sannolikheten något för att nå framgång om man drivs av inspiration av istället för rädsla för att bli utsatt eller göra fel.

Det är i varje fall min egen övertygelse.