16 juli 2009

Operation Rädda Östersjön

Sverige kommer under sitt ordförandeskap att satsa särskilt på Östersjöregionen, med fokus på ren miljö, välstånd, tillgänglighet och säkerhet.

EU-kommissionen har lagt fram en strategi för hur detta ska åstadkommas med hjälp av ett intensiefierat EU-samarbete. Beslut ska fattas på EUs toppmöte med statsministrarna i oktober, och följas upp av miljöministerarna i december.

Klicka här för att se en filmtrailer(!) om detta projekt.