13 juli 2009

Ordförandeskapet ur ett näringslivsperspektiv

I rapporten "Inside the Swedish Presidency of the EU - A guide for business" kan man läsa om det svenska ordförandeskapet från ett näringslivsperspektiv.

Klimat på sidan 14-15, miljö på sidan 30.