05 juli 2009

Kortrapport från ordförandestolen

I fredags var det dags att leda min första miljöförhandling. Jag hade förberett mig till tusen, och tror nog det gick ganska bra. Men nervöst var det, det är bara att erkänna. Uttrymmet för misstag är inte stort.
Senare på kvällen var det stor invigningsfest för det svenska ordförandeskapet på kulturcentret vid Flagey i Bryssel. Som tur var uteblev de utlovade åskskurarna och det blev en välbesökt tillställning, med utebio ("Tillsammans") och konsert med Soundtrack of our Lives som höjdpunkter.

Jag fick också förmånen att lyssna på EU-minister Cecilia Malmström som under en särskild mottagning berättade om ordförandeskapets utmaningar och prioiriteringar. Roligast var när hon skämtsamt föreslog att Sverige som en del av vår öppenhets- och IT-policy skulle rapportera via Twitter eller andra bloggsidor.

Och varför inte? Här är den "kortrapport" som jag skickade hem till regeringskansliet inom en timme efter mötet i fredags.

"Resultat av mötet: Genomgång gjordes av samtliga reciter till IED, för att komplettera och avsluta den politiska överenskommelsen som träffades under CZ ordförandeskap den 25 juni i Miljörådet. Bred principiell enighet kunde nås om en reviderad text, med undantag för ett förslag från [medlemsland] om att lägga till en ny recit om kommittologi. Flera MS och KOM ansåg att reciten var onödig, men [medlemsland] insisterade och fick även stöd från några MS.

Förhandlingsläget och fortsatt behandling: En ny kompromisstext utarbetas i samråd med RS, KOM och [medlemsland] angående den sista utestående frågan. Ett nytt dokument med samtliga kompromissförslag samlade skickas därefter ut måndag förmiddag, med begäran till MS att inkomma med ev invändningar senast tisdag lunch. Om inga invändningar väcks så kan nästa möte, planerat för 9/7, eventuellt ställas in. I annat fall krävs ett nytt möte för att enas om återstående detaljer. Frågan går därefter vidare till juridisk granskning och översättning, varpå den politiska överenskommelsen kan tas som en A-punkt vid ett kommande rådsmöte. Sannolikt hinner inte Sverige inleda förhandlingar med EP om en andra läsningsöverenskommelse under innevarande ordförandeskap."


Det låter kanske inte som ett jättespännande möte (särskilt inte på den språkjargong som råder i RK) - och det var det inte heller. Snarare en av de många vardagsförhandlingar som måste till för att EU-maskineriet ska rulla på, i detta fall för att vi ska kunna anta nya och tuffare miljöregler för industrin.

Med den (för mig) avgörande skillnaden att det nu är Sverige som har huvudansvaret för att frågan ska gå framåt. Under sådana förutsättningar blir det mer spännande än det låter.