10 november 2009

Att förbereda och leda ett EU-möte: del 2

Hur förbereder man sig framgångsrikt som EU-ordförande för ett heldagsmöte med förhandlingar i en EU-arbetsgrupp? I en serie av inlägg kommer jag att reflektera över hur man gör i praktiken för att leda EU-arbetet i en attachégrupp.

Tidigare inlägg: Del 1: ”the basics” – sova, äta och pudra näsan

Del 2: Personkännedom
Det är en enorm fördel att känna sina attachékollegor väl. Precis som i de flesta andra mänskliga verksamheter som är bereoende av samarbete, debatt och diskussion, så handlar det i slutändan mycket om att bygga upp och vårda personliga relationer. Ur den synvinkeln är EU precis som vilken annan arbetsplats som helst.

Utan god personkännedom blir alltså inte mycket gjort. En stor del av förberedelserna inför ett EU-ordförandeskap handlar därför om att socialisera och bli väl bekant med kollegorna.

Man lär sig t.ex. snart vilka kollegor som har störst inflytande i gruppen, vilka som är lättare påverkbara än andra och vilka man måste lägga ner extra tid på att ”smörja”. ”Korridorsnack” mellan möten, informella luncher och kaffepauser utgör de bästa tillfällena att bygga upp sitt kontaktnät.

I miljöarbetsgruppen är tonen även under de formella mötena ofta ganska informell, vilket bl.a. innebär att ordförande fördelar ordet genom att tilltala kollegorna med förnamnen. Istället för att ge ordet till Portugal eller Tyskland, så ger jag alltså ordet till "Rita" eller "Rainer". Det innebär ett knappt hundratal namn att plugga in och sen hålla reda på...